உலக புகழ்பெற்ற அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி துவக்கம். வீடியோ!

 


        உலக புகழ்பெற்ற அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி துவக்கம்.

வீடியோ!


சீறிப்பாயும் காளைகள்... அடக்குவதற்கு துள்ளிப்பாயும் வீரர்கள்... அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி .700 காளைகள் 300 காளையர்கள் பங்கேற்ப்பு.


நிருபர் மணிவண்ணன்