மழை வெள்ளம் சார்ந்த புகார்களை தெரிவிக்க உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது சென்னை மாநகராட்சி

        பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழை மற்றும் வெள்ளம் சார்ந்த புகார்களை தெரிவிக்க உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது சென்னை மாநகராட்சி*


*1913*

*04425619206*

*04425619207*

*04425619208*


*9445477205  எண்ணிற்கு வாட்ஸாப்ப் மூலமாக புகார்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம். சென்னை மாநகராட்சி