நவராத்திரி கொலு விழாவில் மனமுருகி பாடிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர்

 


   


  

சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் *திரு ககன்தீப்சிங்பேடி* அவர்கள் நவராத்திரி கொலு விழாவில் மனமுருகி பாடியது 


சீக்கிய சமயத்தவர் மனதையும் கூட உருக்கும் அருமையான முருகர் பாடல் பாடிய வீடியோ