தமிழகத்தில் வட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு

 மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 523  பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,35,803 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,325 பேர் உயிர் இழந்து 8,18,742 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 4,736 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 168 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,30,522 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,088 பேர் உயிர் இழந்து 2,24,818 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,616 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 54,128 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 670 பேர் உயிர் இழந்து 53,012 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 443 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 51,336 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 764 பேர் உயிர் இழந்து 50,192 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 380 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.