சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை அடைந்த வீரர்கள்

  


மூன்று விண்வெளி வீரர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டுள்ளனர்.


இரண்டு ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்களையும் ஒரு நாசா விண்வெளி வீரரையும் சுமந்து சென்ற ரஷ்யாவின் விண்வெளி நிறுவனமான ரோஸ்கோஸ்மோஸுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.


நாசாவின் கேட் ரூபின்ஸ் மற்றும் ரஷ்ய விண்வெளி நிறுவனமான ரோஸ்கோஸ்மோஸின் செர்ஜி ரைஜிகோவ் மற்றும் செர்ஜி குட்-ஸ்வெர்கோவ் ஆகியோருடன் நேற்று காலை கஜகஸ்தானில் ரஷ்யா குத்தகைக்கு எடுத்த பைக்கோனூர் விண்வெளி ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்பட்டுள்ளது.


முதல் முறையாக, ஒரு வேகமான சூழ்ச்சியைப் பயன்படுத்தி மூன்று மணி நேரம் மூன்று நிமிடத்தில் நேற்று சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை சென்று அடைந்தது. விண்வெளிக்கு சென்ற ரோஸ்கோஸ்மோஸின் மூன்று வீரர்கள் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் பூமிக்குத் திரும்பவுள்ளனர்.


இதற்கிடையில், 2011 ஆம் ஆண்டில் விண்வெளி விண்கலம் ஓய்வு பெற்றதிலிருந்து அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களை ஐ.எஸ்.எஸ்-க்கு அழைத்துச் செல்லும் வேலை ரோஸ்கோஸ்மோஸுக்கு உண்டு.