தமிழ் பஞ்சாங்கம் : 07/10/2020

 நமது  உண்மை  செய்திகள் ஆன்மீக குழுவிலிருந்து இன்றைய தமிழ் பஞ்சாங்கம் :


07-10-2020


தமிழ் ஆண்டு, தேதி - சார்வரி, புரட்டாசி 21 ↑
நாள் - மேல் நோக்கு நாள்
பிறை - தேய்பிறை


திதி


கிருஷ்ண பக்ஷ பஞ்சமி   - Oct 06 12:32 PM – Oct 07 02:47 PM


கிருஷ்ண பக்ஷ சஷ்டி   - Oct 07 02:47 PM – Oct 08 04:37 PM


நட்சத்திரம்


ரோஹிணி - Oct 06 05:54 PM – Oct 07 08:36 PM


மிருகசீரிடம் - Oct 07 08:36 PM – Oct 08 10:50 PM


கரணம்


சைதுளை - Oct 07 01:42 AM – Oct 07 02:47 PM


கரசை - Oct 07 02:47 PM – Oct 08 03:46 AM


வனசை - Oct 08 03:46 AM – Oct 08 04:37 PM


யோகம்


வ்யதீபாதம் - Oct 07 12:55 AM – Oct 08 01:30 AM


வரியான் - Oct 08 01:30 AM – Oct 09 01:43 AM


வாரம்


புதன்கிழமை


சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்


சூரியோதயம் - 6:11 AM
சூரியஸ்தமம் - 6:04 PM


சந்திரௌதயம் - Oct 07 10:08 PM
சந்திராஸ்தமனம் - Oct 08 11:01 AM


அசுபமான காலம்


இராகு - 12:07 PM – 1:36 PM
எமகண்டம் - 7:40 AM – 9:09 AM
குளிகை - 10:38 AM – 12:07 PM


துரமுஹுர்த்தம் - 11:43 AM – 12:31 PM


தியாஜ்யம் - 02:43 AM – 04:28 AM


சுபமான காலம்


அமிர்த காலம் - 05:01 PM – 06:48 PM


பிரம்ம முகூர்த்தம் - 04:34 AM – 05:22 AM


ஆனந்ததி யோகம்


shubha Upto - 08:36 PM
amrut


வாரசூலை


சூலம் - வடக்கு
பரிகாரம் - பால்


இதுபோன்ற பல பயனுள்ள  தகவல்களுடன் மேலும் நமது  உண்மை   செய்திகள்  குழுவின் ஆன்மீக பயணம் தொடரும்.


ஓம்  சிவாய நம  ஓம் சிவ சிவ ஓம்


நன்றி. 


மோகனா  செல்வராஜ்