விளிம்பு நிலை மக்களின் வீட்டிற்குச் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டுடார் முதல்வர் வீடியோ

 


 


 

  விளிம்பு நிலை மக்களின் வீட்டிற்குச் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு, பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்றார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்