வீடியோ மூலம் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கொரோனா பாதிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு உரை

 
வீடியோ மூலம் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கொரோனா பாதிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு  உரையாற்றினார்.