உலக சாதனை விருது

 


            6000- ஆயிரம் இளைஞர்கள் சேர்ந்து உதயசூரியன் சின்னம் போல் நிற்கும் நிகழ்வு. உலக சாதனைக்கான அங்கீகாரத்தை பெற்றார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்