அறநிலையத் துறை சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை

 


      இந்து சமயஅறநிலையத் துறை சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை


சட்டப்படியான உரிமை இல்லாமல் ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை


குற்ற நிகழ்வு குறித்து அறிந்த எந்த நபரும் புகார் மனு அளிக்கலாம்.


நிருபர் பாஸ்கர்