கோவை வால்பாறையில் தெருவில் சுற்றித்திரியும் சிறுத்தைகள்

 
கோவை வால்பாறையில் தெருவில் நாய் போல சுற்றித்திரியும்.. 3 சிறுத்தைகள்..! தூக்கம் தொலைத்த மக்கள் வனத்துறை நடவடிக்கை தேவை பீதியில் மக்கள்