தங்கத்தை பிரசாதமாக கொடுக்கும் விசித்திரமான கோவில்


கோவில்களில் பிரசாதம் வழங்கப்படுவது என்பது சாதாரணமான ஒன்று. பெரும்பாலும் கோவில் பிரசாதங்கள் மக்கள் உண்ணக்கூடியவையாக இருக்கும்.


ஆனால் சில கோவில் பிரசாதங்கள் அப்படிப்பட்டதாக இருக்காது. சிலசமயம் விலையுயர்ந்த பொருட்கள் கூட கோவில் பிரசாதமாக வழங்கப்படலாம்.


ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு கோவிலில் கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள தங்கங்கள் பிரசாமாக வழங்கப்படுகின்றதாம்.


அந்த கோவில் பற்றி பார்க்கலாம்.


இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசத்தில் ரத்லத்தில் உள்ள மஹாலக்ஷ்மி கோயில் அதன் பிரசாதத்திற்கு மிகவும் புகழ்பெற்றது.


இந்த கோவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள பிரசாதங்களைப் பெறுகிறது.


அதில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணங்கள் கூட அடங்கும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளிக்கு, இந்த பிரசாதத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வடிவத்தில் திருப்பித் தரப்படுகிறது.


கோவிலுக்கு வந்து இந்த பிரசாதத்தைப் பெற மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் பயணம் செய்கிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.


அதற்கான பயணச் செலவு பெரும்பாலும் பிரசாதத்தின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும்.


இருப்பினும், இங்கே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பிரசாத் நகைகள் அல்லது விலைமதிப்பற்ற உலோகமாக கருதப்படுவதில்லை. இது உண்மையில் செல்வத்தின் தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதமாகக் கருதப்படுகிறது. அது ஒருபோதும் செலவழிக்கவோ விற்கவோ படுவதில்லை