இன்றைய தமிழ் பஞ்சாங்கம் 25/09/2020


நமது  உண்மை   செய்திகள் ஆன்மீக குழுவிலிருந்து  இன்றைய  தமிழ் பஞ்சாங்கம் : 25-09-2020


தமிழ் ஆண்டு, தேதி - சார்வரி, புரட்டாசி 9 ↓
நாள் - கீழ் நோக்கு நாள்
பிறை - வளர்பிறை


திதி


சுக்ல பக்ஷ நவமி   - Sep 24 07:01 PM – Sep 25 06:43 PM


சுக்ல பக்ஷ தசமி   - Sep 25 06:43 PM – Sep 26 07:00 PM


நட்சத்திரம்


பூராடம் - Sep 24 06:10 PM – Sep 25 06:31 PM


உத்திராடம் - Sep 25 06:31 PM – Sep 26 07:26 PM


கரணம்


பாலவம் - Sep 24 07:01 PM – Sep 25 06:48 AM


கௌலவம் - Sep 25 06:48 AM – Sep 25 06:43 PM


சைதுளை - Sep 25 06:43 PM – Sep 26 06:47 AM


யோகம்


சோபனம் - Sep 24 09:54 PM – Sep 25 08:38 PM


அதிகண்டம் - Sep 25 08:38 PM – Sep 26 07:48 PM


வாரம்


வெள்ளிக்கிழமை


சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்


சூரியோதயம் - 6:12 AM
சூரியஸ்தமம் - 6:10 PM


சந்திரௌதயம் - Sep 25 1:36 PM
சந்திராஸ்தமனம் - Sep 26 1:32 AM


அசுபமான காலம்


இராகு - 10:41 AM – 12:11 PM
எமகண்டம் - 3:11 PM – 4:40 PM
குளிகை - 7:41 AM – 9:11 AM


துரமுஹுர்த்தம் - 08:35 AM – 09:23 AM, 12:35 PM – 01:23 PM


தியாஜ்யம் - 02:49 AM – 04:29 AM


சுபமான காலம்


அபிஜித் காலம் - 11:47 AM – 12:35 PM


அமிர்த காலம் - 01:39 PM – 03:16 PM


பிரம்ம முகூர்த்தம் - 04:35 AM – 05:23 AM


ஆனந்ததி யோகம்


vrudhhi Upto - 06:31 PM
anand


வாரசூலை


சூலம் - மேற்கு
பரிகாரம் - வெல்லம்