இன்றைய தமிழ் பஞ்சாங்கம் 20/09/2020


நமது உண்மை   செய்திகள்  குழுவின் தமிழ் பஞ்சாங்கம் :20-09-2020


தமிழ் ஆண்டு, தேதி - சார்வரி, புரட்டாசி 4 
நாள் - சம நோக்கு நாள்
பிறை - வளர்பிறை


திதி


சுக்ல பக்ஷ சதுர்த்தி   - Sep 20 05:39 AM – Sep 21 02:27 AM


சுக்ல பக்ஷ பஞ்சமி   - Sep 21 02:27 AM – Sep 21 11:42 PM


நட்சத்திரம்


ஸ்வாதி - Sep 20 01:20 AM – Sep 20 10:51 PM


விசாகம் - Sep 20 10:51 PM – Sep 21 08:49 PM


கரணம்


வனசை - Sep 20 05:39 AM – Sep 20 04:00 PM


பத்திரை - Sep 20 04:00 PM – Sep 21 02:27 AM


பவம் - Sep 21 02:27 AM – Sep 21 01:01 PM


யோகம்


மாஹேந்த்ரம் - Sep 19 03:35 PM – Sep 20 11:38 AM


வைத்ருதி - Sep 20 11:38 AM – Sep 21 07:58 AM


வாரம்


ஞாயிற்றுக்கிழமை


சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்


சூரியோதயம் - 6:12 AM
சூரியஸ்தமம் - 6:13 PM


சந்திரௌதயம் - Sep 20 8:45 AM
சந்திராஸ்தமனம் - Sep 20 8:58 PM


அசுபமான காலம்


இராகு - 4:43 PM – 6:13 PM
எமகண்டம் - 12:13 PM – 1:43 PM
குளிகை - 3:13 PM – 4:43 PM


துரமுஹுர்த்தம் - 04:37 PM – 05:25 PM


தியாஜ்யம் - 03:58 AM – 05:26 AM


சுபமான காலம்


அபிஜித் காலம் - 11:49 AM – 12:37 PM


அமிர்த காலம் - 02:57 PM – 04:23 PM


பிரம்ம முகூர்த்தம் - 04:36 AM – 05:24 AM


ஆனந்ததி யோகம்


வாரசூலை


சூலம் - மேற்கு
பரிகாரம் - வெல்லம்


 


நமது உண்மை   செய்திகள்  குழுவின் ஆன்மீக பயணம் தொடரும்